×

Login Utilizator

Biserica Dumbravele

înapoi

Biserica mănăstirii are hramul Sf. Ap. Petru şi Pavel şi Naşterea Maicii Domnului. Lăcaşul a fost construit între anii 1994-2002 de către stareţul Pavel Todiriţă.

Mănăstirea Dumbravele îşi are originile într-un schit ridicat de către câţiva călugări în anul 1712, în mijlocul unei păduri de stejar. După numele Dumbrava sub care a fost cunoscută această padure, a fost botezat un timp şi micul sat din zonă.

Iniţial, biserica din cadrul acestui aşezământ monahal a fost construită din lemn. În anul 1900 au fost ridicate corpul de chilii şi clopotniţa. Schitul a funcţionat în perioada comunistă ca biserică de mir, după care, începând cu anul 1991 a trecut sub oblăduirea Mănăstirii Bistriţa. În anul 1993, ca urmare a unui scurt circuit, biserica Schitului Dumbravele a ars până în temelii. În urma incendiului, au scăpat ca prin minune icoanele din biserică care pot fi şi astăzi admirate în noul paraclis.

Mănăstirea are 16 maici şi este condusă de stareţa monahia Nectaria Grădinariu (2013).

Adresa: Din Piatra-Neamt spre Targu-Neamt, pe DN15C, 20 km, in Oslobeni deapta 1 km
Localitatea: Oslobeni, judetul Neamt

Obiectiv turistic publicat cu sprijinul oferit de Mihaela Achiroaie

Biserica Dumbravele
Biserica DumbraveleBiserica DumbraveleBiserica DumbraveleBiserica DumbraveleBiserica Dumbravele

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel