×

Login Utilizator

Biserica Sfintii Voievozi din satul Unghi

înapoi

Biserica Sfinții Voievozi din satul Unghi a fost construită în anul 1823 de către a Pavel Mancaș și Constantin Gorgos, ajutați de căpitanii Iordache și Dumitru Farmache, greci de origine și așezați pe aceste meleaguri din timpul revoluției lui Tudor Vladimirescu de la 1821. După terminarea construcției biseicii, cei doi greci s-au retras la mânăstirea Secu, unde s-au călugărit.

Piatra fundamentală a bisericii s-a pus în anul 1822, pe timpul domniei lui Alexandru Calimachi și cu aprobarea mitropolitului Moldovei, Veniamin Costache. A fost sfințită de episcopului Romanului, Silvestru, cu hramul Sfinții Voievozi. Zidăria bisericii este făcută din piatră, iar acoperișul, inițial a fost din draniță. În anul 1907, biserica a fost trăsnită dar un a avut de suferit, topindu-se numai lanțul policandrului din naos. În anul 1938, s-a făcut o reparație capitală, adăugându-se la temelie beton armat. Clopotnița bisericii, care era din lemn, a fost mutată în cimitirul satului, unde se află și astăzi. Lucrările de renovare au fost executate de către maistrul Carol Zainea, din Piatra Neamț. În anul 1943, au fost înlocuite dușumelele din lemn cu beton și au fost văruiți pereții atât la interior cât și la exterior. Biserica un are picturi interioare, ci numai catapeteasma este pictată, în tehnica fresco, de către un pictor anonim.

Planul bisericii vădește acea influență ardelenească manifestată prin înălțarea clopotniței deasupra pridvorului amplasat la vest. Încăperea clopotelor se detașeaza din acoperișul bisericii, având o învelitoare proprie de tablă. Forma semicirculară a absidelor laterale reproduce la proporții reduse pe cea a altarului, iar sub acoperiș, împrejurul monumentului, se desfășoara o bandă ornamentală alcătuită din mai multe șiruri de cărămizi dispuse în "dinți de fierăstrău".
În interior, pronaosul e boltit semicilindric,”en berceau””, în timp ce naosul este acoperit de o calotă sferică susținută pe patru arce simple. În general, biserica de la Unghi este un monument de mici dimensiuni, dar care impresionează prin proporționalitatea și echilibrul său de ansamblu. Se află pe lista monumentelor istorice ale județului Neamț la nr. Nț – II – m – B – 10728.

După anul 1990 s-a construit un praznicar și o capelă (unica la bisericile din comuna Dragomirești) de către Mancaș Octavian și Cighir Gheorghe, ale căror morminte se află în curtea Bisericii, în partea de sud-est a bisericii. La biserica din satul Unghi au slujit preoții de la biserica din Dragomirești. Din anul 2004 biserica din Unghi a devenit parohie, iar prezent (2010), slujește preotul Ciprian Mardare.

Localitatea: Unghi, judetul Neamt

Biserica Sfintii Voievozi din satul Unghi
Biserica Sfintii Voievozi din satul UnghiBiserica Sfintii Voievozi din satul Unghi

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel