×

Login Utilizator

Biserica Slobozia

înapoi

Biserica cu hramul Sf. Dumitru și Adormirea Maicii Domnului este ctitorită la 1743 de Vistierul Constantin Năsturel și de soția sa Ancuța Năsturel.

Biserica se află în partea sudică a centrului capitalei, la intersecția bulevardelor Cantemir și Mărășești. Lângă biserică se află o cruce mai veche (1631) care amintește lupta dintre tatăl lui Radu Leon Vodă și Aga Matei Basarab.

Prima biserică pe acest loc a fost ridicată din lemn la 1664 de Radu Leon și a fost mutată la începutul sec.18 la Cărămidarii de Jos. În actuala biserică se păstrează cele mai vechi morminte din București - sec. 17. Lângă monument s-a găsit planul unei construcții din seolul 18 care a servit drept școală.

Monumentul este de plan treflat, cu absidele semicirculare ale naosului mai reduse ca diametru față de cea a altarului. Pronaosul este boltit cu o calotă pe 4 arce, care susțin o clopotniță. O înfățișare inedită este dată bisericii de prezența în partea vestică a 2 pridvoare deschise, fiecare având câte 6 coloane din care 2 adosate. Primul pridvor (cel estic) are acces numai prin axul vestic, iar al doilea pridvor are acces pe trei laturi.

Ferestrele sunt situate câte una în fiecare ax al absidelor. Naosul mai are ferestre și în partea vestică în axul volumului creat de arcul de vest. În pronaos fereastra sudică este centrată, în schimb cea nordică este descentrată de prezența scării de acces la clopotniță. Ambele ferestre sunt secondate în același ax, mai sus de câte o fereastră mai mică. Altarul are numai nișa proscomidiei la nord cu o mică fereastră și o ușă de acces exterior la sud.

Starea de conservare a arhitecturii este satisfăcătoare având în vedere că ultima restaurare a avut loc în 1956. Cea mai mare parte din pictura vizibilă astăzi este realizată în tempera de R. Pârvulescu la 1842 și se păstrează în stare bună. Se poate observa un fragment din pictura în ulei de la 1890 (martor la naos vest lângă amvon). Cupolele de la naos și pronaos nu mai păstrează pictura.

Pictura originală de la 1743 se păstrează cu certitudine doar în pridvorul vechi în partea vestică. Restul pridvorului vechi pare a fi deasemenea repictat în tempera la 1842, deoarece se găsea în interior în timpul intervenției. Al doilea pridvor nu are sistem de boltire ci este acoperit cu un tavan de lemn. Pereții verticali, la interior sunt pictați în tempera (? 1842 –1846) care nu a rezistat condițiilor exterioare. Între primul și al doilea pridvor se găsește vechea pisanie.

Adresa: Bd. Dimitrie Cantemir / Bd. Mărășești
Localitatea: Sectorul 4, judetul Bucuresti
Telefon: +40 745 459 180

Obiectiv turistic publicat cu sprijinul oferit de Mihai Patrascu

Biserica Slobozia

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel