×

Login Utilizator

Biserici in Sectorul 3, Bucuresti

Biserica Cercelus Biserica Cercelus

Biserica a fost construita in anul 1948 dupa planurile arhitectului Dan Ionescu si apoi ale lui D. Ionescu- Berechet si poarta hramul Sf. Cuvioasa Paraschiva si Sf.Mare Mucenic Fanurie. ...

Biserica Delea Noua Biserica Delea Noua

Intre anii 1790 si 1798, a fost construita biserica (din lemn) si a primit numele de DELEA NOUA, spre a se deosebi de biserica aflata in apropiere si care era...

Biserica Doamnei Biserica Doamnei

Biserica are hramurile Intrarea in Biserica a Maicii Domnului si Sf. Elefterie. A fost construita in 1683 de doamna Maria Cantacuzino, sotia lui Serban Cantacuzino, domnitor al Tarii Romanesti. Este...

Biserica Domneasca Biserica Domneasca

Biserica Domneascã de la Curtea Veche este cel mai vechi lãcaº de cult din Bucureºti, ºi a fost ctitoritã de domnitorul Mircea Ciobanul în anul 1559, ºi Doamna Chiajna. Dupã...

Biserica Lucaci Biserica Lucaci

În anul 1736 mitropolitul ªtefan al Þãrii Româneºti ridica în marginea de atunci a Bucureºtilor, în mahalaua Lucaciului, cum spune actul de întemeiere, o bisericã de zid cu hramul Sfântului...

Biserica Parcul Calarasi Biserica Parcul Calarasi

Biserica cu hramul "Parcul Calarasi",situata in localitatea Bucuresti, pe Bd. Basarabia nr.3 a fost construita in anul 1942. Ctitorul bisericii a fost maresalul Ion Antonescu. In curtea bisericii se...

Biserica Sf. Dumitru - Posta Biserica Sf. Dumitru - Posta

Amplasarea bisericii în spatele Palatului Poºtelor, a fãcut ca aceasta sã primeascã terminaþia de "Poºtã". Clãdirea poºtei a devenit în 1972, Muzeul Naþional de Istorie al României. Cealaltã denimire,...

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel