×

Login Utilizator

Cetatea Enisala

înapoi

Cetatea Enisala (din turcescul Eni-Sale - Satul Nou), de origine genovezã, este situatã pe un deal calcaros de langa localitatea cu acelaºi nume.
Aceasta a avut un important rol militar de supraveghere a drumurilor din jur, atât de pe uscat, cât ºi pe apã (când actualul Lac Razim era încã un golf al Mãrii Negre). A fost construitã în a doua jumãtate a secolului al XIV-lea, iar originea genovezã îi este atribuitã având în vedere faptul cã genovezii era cei ce deþineau monopolul navigaþiei pe Marea Neagrã.
De asemenea, mai existã ipoteza cã cetatea a fost ridicatã de un han tãtar.
Denumirea de Enisala a fost menþionatã pentru prima datã în secolul al XV-lea, într-o cronica in care care sunt menþionate cetãþile cucerite în Dobrogea în campania din 1388- 1389 de cãtre Baiazid I. Otomanii ºi-au menþinut pozitia pâna în 1396, când Mircea cel Batrân a cucerit nordul Dobrogei ºi a inclus cetatea în sistemul defensiv al Þãrii Româneºti.
Garnizoana românã de la Enisala a fost întrântã de cãtre Mehmed I Celebi în 1416-1417.
În secolul al XVI-lea, cetatea nu a mai corespuns intereselor strategice ºi economice otomane din moment ce golful Razim este separat de Marea Neagrã de dune de nisip, drept urmare a fost abandonatã.

Localitatea: Enisala, judetul Tulcea

Cetatea Enisala

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel