×

Login Utilizator

Biserica Sf. Nicolae Geartoglu

înapoi

Lăcaşul a fost ridicat peste o mai veche biserică de lemn în jurul anului 1500. Partea de est a fost realizată în secolul al 16-lea, completată spre vest cu turnul clopotniţei de catre Matei Basarab la 1640, când a folosit ca ispravnic pe Stoica clucer şi pe Lupu meşter.

Biserica are 3 hramuri: "Sfântul Dimitrie" (1640), "Sfântul Nicolae" (1712) şi "Sfântul Spiridon" (1860).

În timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714), Pascalie vornicul de Târgovişte reface biserica, iar fiul lui Pascalie, învăţatl postelnic Andronache, o închină mănăstirii Horezu. După un incendiu din 1712, biserica rămâne în ruină şi este reparată după 1777 de căminarul Gheorghe Geanolu, care cumpărase casele din jurul bisericii.

În 1821, în casele lui Geanolu s-a stabilit comandamentul eterist al lui Alexandru Ipsilanti, iar în biserica Sf. Nicolae a fost închis însuşi Tudor Vladimirescu, înainte de a fi dus la Mitropolie şi ucis. În acelaşi an biserica a fost jefuită şi parţial distrusă de represaliile armatei otomane.

Clucerul Nichita Formac o acoperă şi o zugraveşte în 1828, iar meşterii zugravi Hagi Avram şi Luca o repictează şa 1860.

A fost părăsită până la mijlocul anilor 90, când a intrat în Programul Naţional de Restaurare al Ministerului Culturii.

Adresa: Str. Stelea, vizavi de Manastirea Stelea
Localitatea: Targoviste, judetul Dambovita

Biserica Sf. Nicolae Geartoglu

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel