×

Login Utilizator

Galeria de arta Ioan Sima

înapoi

Fondat în 1951 şi reorganizat în 1971, Muzeul de Istorie şi Artă din Zalău a beneficiat, iniţial, de două expoziţii permanente: cea de istorie şi cea de artă populară. Ulterior, printr-un gest de o remarcabilă nobleţe sufletească şi artistică, Ioan Sima, artist plastic deja consacrat la vremea aceea, originar din Pericei (Sălaj), propune forurilor culturale ale vremii o donaţie de tablouri personale, cu condiţia ca ele sa fie păstrate într-un spaţiu adecvat, şi care să constituie nucleul unui muzeu memorial. La cel mai înalt nivel politic şi cultural se decide, astfel, repartizarea imobilului de la nr. 6 de pe strada Gheorghe Doja muzeului judeţean, astfel încât acesta să organizeze aici un muzeu de artă. Se deschide astfel, la 9 iulie 1981, o nouă secţie a Muzeului de Istorie şi Artă, denumită inspirat Galeria de Arta Ioan Sima.

Imobil cu destinaţie privată, apoi sediu de bancă (filiala locală a Băncii Naţionale) şi al altor instituţii locale, Galeria de Artă etala, în 1981, tablourile maestrului Sima în şapte săli, astfel organizate şi finisate încât să ofere un spaţiu prielnic activităţilor muzeale. Spaţiul se dovedeşte însă, curând, neîncăpător, pentru că, odată renumele galeriei asigurat de numele ilustrului său fondator, se înregistrează o serie de cereri din partea unor artişti plastici pentru organizarea unor expoziţii personale sau de grup. În plus, se punea problema etalării în expoziţii temporare şi tematice şi a pieselor de artă deţinute de galerie, donate de artişti locali sau achiziţionate, în timp, de muzeu. În acest context, spaţiul muzeal al galeriei este extins, în 1983, cu încă opt săli. Sălile sunt astfel concepute încât să continue organic prima parte a galeriei şi să poată oferi un spaţiu generos, fragmentat, dar totuşi, unitar, expozanţilor.

La deschiderea, în 1981, a galeriei, muzeul din Zalău deţinea, deja, un important număr de piese de pictură şi sculptură, primite sau achiziţionate în timp. Punctul forte al patrimoniului muzeal se conturează, însă, fără nici o îndoială, în 1981, odată cu donaţia maestrului Ioan Sima, care ofera galeriei un număr de 162 de lucrări de pictură şi grafică. Ulterior, pictorul mai donează, 1983, încă 40 de lucrări, supradimensionând, astfel, ceea ce a fost considerat, cu respect, un mare act de onoare şi de probitate artistică. Mai mult, în aceeaşi perioadă, maestrul donează galeriei şi biblioteca de artă, piese de mobilier de epocă, piese de artă populară, arhiva personală, precum şi alte obiecte personale, în încercarea de a configura o donaţie unitară, definitorie pentru personalitatea sa marcantă şi destinul sau artistic.

Adresa: Str. Gh. Doja 6
Localitatea: Zalau, judetul Salaj

Galeria de arta Ioan Sima

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel