×

Login Utilizator

Manastirea Balamuci

înapoi

În sec. XVI exista o bisericuță din lemn, cu hramul Sf. Nicolae, care s-a dărâmat. Pe locul ei, în 1627, marele vornic și logofat Jupân Papa Greceanu, străbunicul lui Constantin Brâncoveanu, care stăpânea aceste locuri, a zidit împreună cu soția sa Elena o biserică din piatră și chilii mănăstirești și a înzestrat-o cu moșii. Primul document care menționează Mănăstirea Balamuci este hrisovul Voievodului Leon Tomșa datat în 15 aprilie 1631, care întărește Sfântul Lăcaș.

Zugrăveala bisericii, care se vede și astăzi, a fost făcută în frescă de preotul Dima din Brașov și ucenicii lui în anul 1752. În anul 1864, averile mănăstirii au fost secularizate, călugării greci au plecat, iar mănăstirea a fost transformată în temniță pentru delicvenți minori până în 1875, când un cutremur a prăbușit turla mare a bisericii și zidul înconjurător cu chiliile, rămânând iarăși în părăsire.

În 1928 s-au stabilit aici călugări de la Mănăstirea Căldărușani, iar în 1944 au venit 24 de călugări de la Chițcani din Basarabia, care au făcut reparații la biserică și au ridicat chilii.
În anul 1935 marele istoric Nicolae Iorga menționează în scrierile sale existența bisericii din pădure.
Biserica cu hramul Sfântul Nicolae este cu planul trilobat, are o turlă deasupra naosului iar turnul clopotniței pe pronaos, accesul făcându-se pe o scară aflată în turnul adosat zidului de nord. Are pridvorul deschis, sprijinit pe 8 coloane din piatră cu arcade în acoladă, unde se văd influențe ale stilului Brâncovenesc.
În afară de pictura murală din 1752 și catapeteasma din lemn sculptat, acoperită cu foiță de aur, biserica mai adăpostește și o raclă cu fragmente din lemnul Sfintei Cruci și moaște ale unor sfinți.
În urma inundațiilor din anii 1970-1975 s-au dărâmat și chiliile. În anul 1979 au fost refăcute chiliile cu trapeza și paraclisul, iar în anii 1998-2001 a fost construit un arhondaric care poate găzdui 30 de credincioși.

Adresa: Sat Balta Neagra la 3 km nord de satul Sitaru
Localitatea: Nuci, judetul Ilfov
Telefon: 0243.280.165

Manastirea Balamuci
Manastirea BalamuciManastirea BalamuciManastirea BalamuciManastirea BalamuciManastirea BalamuciManastirea BalamuciManastirea BalamuciManastirea BalamuciManastirea BalamuciManastirea BalamuciManastirea BalamuciManastirea BalamuciManastirea Balamuci

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel