×

Login Utilizator

Manastirea Oasa

înapoi

Situatã la 40 de kilometri faþã de cea mai apropiatã aşezare umanã şi la peste 1.400 de metri altitudine, într-o zonã cu multã linişte şi aer curat, mânãstirea Oaºa este o mânãstire relativ nouã.
În anul 1943, scriitorul Ioan Pop împreunã cu prietenul sãu Mihail Sadoveanu, a ridicat o bisericã din lemn. Aceasta, prin purtarea de grijã a Episcopului Emilian Bardaş al Alba Iuliei, paroh fiind preotul Faur, iar protopop, Viorel Porcaru, a fost îmbunãtãþitã în anii 1982-1983, apoi strãmutatã pe locul actual al mânãstirii în 1983, din cauza lacului de acumulare de la Fetiþa.
La sfârşitul decadei optzeci, preotul Petru Sora din ªugag i-a fãcut unele îmbunãtãþiri, a fost pictatã între anii 1987-1988, iar în 1990 a fost sfinþitã şi destinatã ca mânãstire de maici.


Localitatea: Sugag, judetul Alba

Manastirea Oasa
Manastirea OasaManastirea OasaManastirea OasaManastirea OasaManastirea Oasa

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel