×

Login Utilizator

Cula lui Cutui

înapoi

Cula Cuțui din satul Broșteni a fost construită în 1815 de căpitanul de panduri Ghiță Cuțui. Forma ei este dreptunghiulară cu ziduri groase peste un beci fără ferestre sau metereze, boltit semicilindric și întărit cu arce dublouri. Între bolțile parterului și dușumeaua celor trei camere de la etaj, se află o tainiță (ascunzătoare).

Pe lânga accesul din curte se mai putea intra direct din beci prin cămăruța de sub scară cu douăzeci de trepte din bârne ce urcă spre cerdacul legat cu șase arcade. Zidurile etajului prezintă metereze de unde se putea trage în orice direcție.

Astăzi cula a intrat în posesia urmașilor căpitanului de panduri Ghiță Cuțui.

Localitatea: Brosteni, judetul Mehedinti

Cula lui Cutui
Cula lui CutuiCula lui CutuiCula lui Cutui

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel