×

Login Utilizator

Teatrul National

înapoi

Situat în estul Depresiunii Transilvaniei, pe cursul mijlociu al Mureºului, municipiul Târgu-Mureº este un important centru cultural ºi turistic. Viaþa artisticã a oraºului este animatã de Teatrul Naþional, Teatrul pentru Copii ºi Tineret "Ariel", Universitatea de Artã Teatralã (toate având secþii în limbile românã ºi maghiarã), Filarmonica de Stat, Ansamblul de Cântece ºi Jocuri "Mureºul". Teatrul din Târgu-Mureº, cunoscut ca unul dintre cele mai importante colective artistice din România, numãrã peste 60 de ani de existenþã. Din anul 1946, pânã în 1973 activitatea teatrului s-a desfãºurat în clãdirea Palatului Culturii. Actuala clãdire a teatrului, dovadã a preþuirii de care se bucurã arta în România, a fost inauguratã la 13 octombrie 1973. Proiectul a fost realizat de arhitectul Constantin Sãvescu din Bucureºti, distins pentru aceastã lucrare cu premiul Uniunii Arhitecþilor în anul 1973. Tapiseria din foaierul principal, de o inestimabilã valoare, a fost conceputã de Aspasia Burduja, artistã plasticã din Bucureºti. Pentru bogata sa activitate, evidenþiatã de-a lungul anilor în valoroase repertorii, în numeroase distincþii obþinute la diferite festivaluri de teatru ºi nu în ultimul rând în succesul la public, în anul 1978 Teatrului de Stat Târgu-Mureº i s-a conferit prin Decret Prezidenþial, numele de Teatru Naþional.

Adresa: Piata Teatrului, Nr. 1, Cod Postal 540034
Localitatea: Targu Mures, judetul Mures
Telefon: 0365.806.865, 0265.212.335, 0265.264.848
Adresa web: http://www.tntgm.ro/

Obiectiv turistic publicat cu sprijinul oferit de Ana Sardan

Teatrul National

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel