×

Login Utilizator

Barlad

înapoi

Pe calea ferata - a. intre Tecuci (50km) si Iasi (99km); b. la 109 km de Galati; pe sosea - DN 24, intre Tecuci (48 km) si Vaslui (53 km);Asezat la confluenta paraului Valea Seaca cu riul Birlad, intre colinele domoale ale Tutovei, municipiul este strajuit de Dealul Cringului (310 m) si Dealul Mare (225 m). Continuitatea vietii pe aceste locuri este dovedita de o serie de marturii arheologice datind din prima epoca a fierului, din vremea carpilor, din secotul al IV-lea AD fi de cele din secolele IX-X AD. Dupa unele opinii, aceasta straveche asezare ar fi fost, in secolul al Xll-lea, centrul politic al birladnicilor. Ea a devenit targ in secolul al XIV-lea. Arsa in repetate rinduri (1440, 1659, 1711, 1826, 1851), a fost refacuta dupa fiecare calamitate, deoarece constituia un important loc de popas pe vechiul drum comercial care lega Marea Neagra cu Marea Baltica. Incepind din secolul al XVI-lea, localitatea a fost si resedinta marelui vornic al Tarii de Jos. In secolul al XVIIl-lea - ca si in cazul altor asezari moldovenesti mosia targului a fost donata de domn unei manastiri din Focsani (1757), iar vatra targului, unui boier (1784). Dupa zece ani de plangeri, pe baza actului dat inca de Stefan cel Mare in 1495, locuitorii targului au izbutit sa inlature stapinirea boiereasca, iar in 1814 au rascumparat si mosia. Barladul este locul nasterii viitorului domnitor Alexandru loan Cuza.

Adresa: Barlad
Localitatea: Barlad, judetul Vaslui

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel