×

Login Utilizator

Biserica Bărbătescu Vechi

înapoi

In secolul 16, aceasta zona era o zona viticola a marilor boieri din Bucuresti, dar si a Mitropoliei. In 1764 mitropolitul Grigore al II-lea (1760-1787) a construit aici un metoh, pe care l-a închinat Mitropoliei Valahiei, dupa ce a cumparat terenul de la urmasii familiei boiereşti Bărbătescu.

Micul schit de lemn este reconstruit la 1818, cand zona devine parohie, datorita extinderii orasului. Lucrarile au început cu mult mai devreme de anul 1818, de catre Nicolae Braşoveanu şi terminate de Ioan Şelarul şi alţii din mahala.

Între timp mahalaua se extinde mult spre sud, catre dealul Filaretului. Aici apare încă de la 1796 biserica Bărbătescu Nou, reconstruită în întregime la 1906 şi numită de atunci „Cuţitul de Argint” pe strada cu acelasi nume.

Biserica Bărbătescu Vechi a fost extinsă în anul 1926 prin mărirea pronaosului, a pridvorului şi prin construirea turlelor iar pictura interioară a fost refacută în ulei de Zamfirescu-Dall.

În jurul anului1950 a fost refăcută pictura, catapeteasma a fost poleită, si s-au mai facut restaurari de pictură între anii 1966 şi 1968. În anul 1981 au fost montate vitralii noi iar pardoseala a fost refăcută cu ciment mozaicat.

In anii 80, biserica a scapat de putin de la demolarea iminenta. Cartierul din jurul ei insa, s-a pastrat doar in cateva locuri.

Adresa: Str. Bărbătescu Vechi, nr. 3-5, Sector 5
Localitatea: Sectorul 5, judetul Bucuresti

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate.