×

Login Utilizator

Biserici in Sectorul 3, Bucuresti

Biserica Cercelus Biserica Cercelus

Biserica a fost construita in anul 1948 dupa planurile arhitectului Dan Ionescu si apoi ale lui D. Ionescu- Berechet si poarta hramul Sf. Cuvioasa Paraschiva si Sf.Mare Mucenic Fanurie. ...

Biserica Delea Noua Biserica Delea Noua

Intre anii 1790 si 1798, a fost construita biserica (din lemn) si a primit numele de DELEA NOUA, spre a se deosebi de biserica aflata in apropiere si care era...

Biserica Doamnei Biserica Doamnei

Biserica are hramurile Intrarea in Biserica a Maicii Domnului si Sf. Elefterie. A fost construita in 1683 de doamna Maria Cantacuzino, sotia lui Serban Cantacuzino, domnitor al Tarii Romanesti. Este...

Biserica Domnească Curtea Veche Biserica Domnească Curtea Veche

Biserica Domnească de la Curtea Veche este cel mai vechi lăcaș de cult din București, și a fost ctitorită de domnitorul Mircea Ciobanul în anul 1559. După moartea sa, înfrumusețarea...

Biserica Lucaci Biserica Lucaci

În anul 1736 mitropolitul ªtefan al Þãrii Româneºti ridica în marginea de atunci a Bucureºtilor, în mahalaua Lucaciului, cum spune actul de întemeiere, o bisericã de zid cu hramul Sfântului...

Biserica Parcul Calarasi Biserica Parcul Calarasi

Biserica cu hramul "Parcul Calarasi",situata in localitatea Bucuresti, pe Bd. Basarabia nr.3 a fost construita in anul 1942. Ctitorul bisericii a fost maresalul Ion Antonescu. In curtea bisericii se...

Biserica Scaune Biserica Scaune

Biserica Scaune, aflată pe strada cu același nume a fost construită in 1705, conform pisaniei de la intrare, pe locul unei mai vechi biserici de lemn. A fost ridicată cu...

Biserica Sf. Dumitru - Posta Biserica Sf. Dumitru - Posta

Amplasarea bisericii în spatele Palatului Poºtelor, a fãcut ca aceasta sã primeascã terminaþia de "Poºtã". Clãdirea poºtei a devenit în 1972, Muzeul Naþional de Istorie al României. Cealaltã denimire,...

Biserica Stavropoleos Biserica Stavropoleos

Biserica a fost zidită la 1724 de către arhimandritul Ioanichie Stratonikeas, originar din Epir (nordul Greciei de azi, Imperiul Otoman în sec. 18). Pe lângă biserică, Ioanikie a ridicat un...

Biserica Udricani - Sf. Nicolae Biserica Udricani - Sf. Nicolae

Este construită de Clucerul Udrican și de soția sa Jupâneasa Maria la 1734. Această biserică este poate unul din puținele cazuri când înălțarea unei biserici a generat apariția unei mahalale...

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel