×

Login Utilizator

Biserici in Cluj Napoca, judetul Cluj

Biserica din Calvaria

În cartierul Mãnãºtur era o puternicã abaþie benedictinã, Monasterium Beatae Mariae de Clus, cu zid de apãrare, construitã în sec.al IX-lea. Biserica actualã este doar o parte modestã a fostei abaþii, din pãcate nu poate fi reconstruitã configuraþia originalã. Cãlugãrii benedectini s-au stabilit în incinta fortificatã în perioada 1077-1095). Cu ocazia nãvãlirii tãtarilor la Cluj (1241) ºi mãnãstirea fost prãdatã...

Biserica Evanghelica-Luteranã Sinodo-Prezbiteriana Biserica Evanghelica-Luteranã Sinodo-Prezbiteriana

Biserica Evanghelicã-Luteranã Sinodo-Prezbiterianã din Cluj-Napoca, constructie in stil neoclasic, construita între 1816-1829,de arhitectului George Winkler

Biserica Ortodoxa din Deal

A fost construitã în perioada 1795-1796. Lãcaºul a fost ridicat datoritã contribuþiei negustorilor români din Braºov, precum ºi a negustorilor greci ºi macedoneni din Cluj. În perioada 1919-1932 biserica a fost ºi catedralã a Episcopiei Vadului ºi Feleacului. Biserica deþine mai multe cãrþi, manuscrise ºi icoane religioase, printre care "Liturghierul" din 1797.

Biserica ortodoxa Sf. Nicolae Biserica ortodoxa Sf. Nicolae

Edificiu religios construit in anul 1932.

Biserica Piaristilor Biserica Piaristilor

Biserica Piariştilor, cunoscută şi ca Biserica Iezuiţilor sau Biserica Universităţii din Cluj-Napoca, situată pe strada Universităţii nr. 5, cu hramul Sfânta Treime, este prima biserică catolică edificată în Transilvania după...

Biserica Reformata - Calvina III Biserica Reformata - Calvina III

Construita în anul 1898.

Biserica romano-catolica Sfantu Mihai Biserica romano-catolica Sfantu Mihai

Biserica Romano-Catolicã Sfântul Mihail (în maghiarã Kolozsvári Szent Mihály-templom, în germanã Klausenburger Michaelskirche) este unul dintre cele mai valoroase monumente construite în stil gotic în Cluj-Napoca. Edificiul a fost ridicat...

Catedrala Ortodoxa Catedrala Ortodoxa

Catedrala a fost construitã între 1921-1933 în stil bizantin ºi românesc. Clãdirea este împodobitã cu bogate reliefuri cioplite în piatrã, pline de fantezie, motive geometrice ºi florale.Cupola a fost conceputã...

Catedrala Schimbarea la Fata (Biserica Minoritilor) Catedrala Schimbarea la Fata (Biserica Minoritilor)

Catedrala Schimbarea la Faţă, cunoscută şi ca Biserica Minoriţilor (de la Ordinul Franciscan al Minoriţilor), a fost donată Bisericii Române Unite cu Roma (Bisericii Greco-Catolice) în anul 1924 de către...

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel