×

Login Utilizator

Catedrala Sf. Dumitru

înapoi

Catedrala Mitropolitanã din Craiova poartã hramul "Sfântul Dumitru" (26 octombrie), sfânt care este ºi ocrotitorul Municipiului Craiova. Pãreri neconfirmate documentar plaseazã existenþa ei în vremea fraþilor Petru ºi Asan, sec. XII (1185) sau a lui Ioan al Cumanilor, sec. XIII (1230), ori a lui Mircea cel Bãtrân. Cert este cã istoria Craiovei se îmbinã cu istoria bisericii "Sfântul Dumitru", care, într-o vreme avea în proprietatea sa toatã moºia banilor olteni. Pentru aceastã însemnãtate istoricã, biserica s-a bucurat de preþuire din partea voievozilor ºi boierilor evlavioºi care au contribuit deseori la restaurarea acesteia.

Adresa: Craiova - Dolj
Localitatea: Craiova, judetul Dolj

Catedrala Sf. Dumitru
Catedrala Sf. Dumitru

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel