×

Login Utilizator

Gradini botanice in Craiova, judetul Dolj

Gradina Botanica

Grãdina Botanicã a Universitãþii din Craiova a fost fondatã în 1952 sub conducerea ºtiinþificã a profesorului dr. Al. Buia, profesor de botanicã ºi mai apoi Rectorul Institutului Agronomic din Craiova. S-a constituit pe teritoriul parcului orãºenesc 7 Noiembrie, acoperind circa 17 ha. Grãdina Botanicã din Craiova este organizatã ºi funcþioneazã, la fel ca ºi marile grãdini botanice universitare din...

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel