×

Login Utilizator

Monumente arhitecturale in Sectorul 3, Bucuresti

Hanul lui Manuc Hanul lui Manuc

Hanul lui Manuc este o clãdire veche din București, important obiectiv turistic și monument istoric. Întemeietorul sãu, Manuc Bei (Manuc Mârzaian), s-a nãscut în 1769 la Rusciuc. În vremea sultanului...

Noul palat B.N.R.

Necesitatea construcþiei unei noi clãdiri a BNR în perioada interbelicã a fost provocatã de extinderea progresivã a atribuþiilor bãncii, mai ales în legãturã cu organizarea ºi supravegherea comerþului cu devize (1935) ºi a circulaþiei metalelor preþioase (1938). Singura soluþie pentru evitarea dispersãrii în mai multe clãdiri a diverselor departamente ale bãncii era construcþia unui nou palat în perimetrul cuprins între...

Vechiul palat B.N.R. Vechiul palat B.N.R.

Înfiinþatã în anul 1880, Banca Naþionalã a României ºi-a desfãºurat iniþial activitatea în spaþii închiriate în clãdirea Creditului Funciar Rural, din strada Doamnei. De aceea, una dintre primele sale preocupãri...

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate.