×

Login Utilizator

Muzeul memorial Iosif Vulcan

înapoi

Muzeul memorial „Iosif Vulcan” a fost inaugurat în anul 1965 cu prilejul organizãrii festivitãþilor de aniversare a unui veac de la apariþia revistei „Familia”. Este situat în centru oraºului pe o stradã cu acelaºi nume, foarte aproape de malul Criºului Repede, de care îl desparte doar un mic parc unde se aflã ºi statuia marelui cãrturar român. Cladirea a fost construitã pe la sfârºitul secolului al-XIX -lea, fãrã etaj, doar cu un subsol boltit, posibil fostã cramã a casei la origine.


Aceasta se compune dintr-un vestibul, cinci sãli expoziþionale ºi dependinþe. Încãperile au gãzduit în perioada 1896-1906, locuinþa lui Iosif Vulcan ºi redacþia revistei „Familia”.
Prima salã cuprinde documente care ilustreazã viaþa ºi activitatea editorului. Acolo vom face cunoºtinþã cu scrieri despre locul unde s-a nãscut acesta, despre familia sa ºi ºcolile urmate. Într-o vitrinã vom gãsi informaþii relevante cu privire la activitatea sa publicisticã, începuturile editãrii revistei „Familia”, cãrþi publicate, printre care lucrarea istoricã „Panteonul Român”, volumul de poezii „Lira mea”, romanul „Ranele naþiunii”, piese de teatru, note ºi comentarii literare, marturii importante al evenimentelor istorice ale acelor vremuri, precum rãzboiul de independenþã. Într-o altã vitrinã vom gãsi o seamã de informaþii despre acþiunea memorandistã care a avut loc în Transilvania ºi Banat, între anii 1887-1895, miºcare care a dus o luptã viguroasa împotriva politicii de deznaþionalizare a românilor de cãtre autoritãþile maghiare. Printe semnatarii memorandumului (scris în trei limbi ºi depus depus la 1 iunie 1892 la cancelaria Curþii imperiale din Viena) îi recunoaºtem pe George Pop de Bãseºti, Vasile Lucaciu, Septimiu Albani, Iuliu Coroianu, Ioan Raþiu ºi alþii.
În cele trei sãli dinspre stradã se aflã expus mobilier original din locuinþa familiei Vulcan, precum un birou din lemn de esenþã nobilã cu entarsii, scaune stil, canapele ºi obiecte de epocã, sfeºnice, un orologiu de perete, tablouri, rame cu fotografii ºi gravuri.Ultima salã a muzeului este organizatã cu precãdere ca salã de documentare, oferind însã si elemente expoziþionale: imagini din vechile tipografii orãdene si documente referitoare la cele trei serii interbelice ale revistei „Familia”, precum si la actuala serie a revistei - ce-a de-a treia.


Adresa: Str. Vulcan Iosif , Nr.16
Localitatea: Oradea, judetul Bihor
Telefon: 256.463.755
Adresa web: htt://www.mtaricrisurilor.ro/muzeu/main vulcan.htm

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel