×

Login Utilizator

Teatre si sali in Botosani, judetul Botosani

Teatrul Mihai Eminescu

Înfiinþarea teatrului purtând numele marelui Eminescu la 21 decembrie 1914, deschide seria stagiunilor permanente din perioada interbelicã. Spectacolul inaugural, cu piesa "Lorica noastrã", a fost jucat de eminenþi artiºti ai Teatrului Naþional din Bucureºti: Soreanu, Livescu, Iancovescu, Giurgea, Nelly Santa ºi Mirculescu. Între cele douã rãzboaie mondiale, pe scena teatrului din Botoºani, au fost sãrbãtoriti Maximilian, Nottara, Lucia Sturdza Bulandra,...

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate.