×

Login Utilizator

Teatre si sali in Targu Mures, judetul Mures

Teatrul National Teatrul National

Situat în estul Depresiunii Transilvaniei, pe cursul mijlociu al Mureºului, municipiul Târgu-Mureº este un important centru cultural ºi turistic. Viaþa artisticã a oraºului este animatã de Teatrul Naþional, Teatrul pentru...

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel